Modulární linka na chemicko-tepelné zpracování kovů pod ochrannou atmosférou

Linky se vyznačují značnou variabilitou. CODERE SA si dovoluje představit animaci procesu zušlechťování v lince systému Codere 250. Je znázorněno založení vsázky, ohřev na kalící teplotu a dále překluz vsázky i s pecí nad kalící lázeň, zanoření vsázky, dále praní a popouštění. Ke shlédnutí na YouTube zde.

Základem bývá kombinace modulu vysokoteplotní pece a modulu kalící lázně s volitelným kalícím médiem. Přesun vsázky mezi moduly probíhá patentovaným systémem překluzu pecí se vsázkou přímo nad kalí... Pokračovat 

Technická data

Nejmenší velikost vsázky průměr 300 mm, výška 350 mm, hmotnost 30 kg brutto
Největší velikost vsázky průměr 2000 mm, výška 4500 mm, hmotnost 5000 kg brutto
Maximální teplota vysokoteplotní pece C10/C11 960°C, 1060 °C
Procesy ve vysokoteplotní peci austenitizace, cementace, nitrocementace, žíhání, předehřev, umělé stárnutí/precipitační vytvrzování
Maximální teplota nízkoteplotní pece
Bez ochranné atmosféry (popouštění) do 400°C
S ochrannou atmosférou (popouštění, nitridace) do 600°C
Procesy v nízkoteplotní peci popouštění, nitridace, karbonitridace, oxynitridace
Kalící lázeň - druh kalícího media olej do 80°C, sůl do 350°C, voda, polymer
Pračka vsázky
Po kalení do oleje dvoustupňové praní a sušení vsázky
Po kalení do soli třístupňové praní a sušení vsázky, rekuperace soli z vody
Manipulace se vsázkou
Z kalící pece do lázně automaticky - patentovaný systém překluzu vsázky
Mezi ostatními moduly ruční elektrický nebo plnoautomatický manipulátor
Rozvod médií Elektrorozvaděč u každého modulu, plynové hospodářství společné
Řízení procesu Pokročilý SW HTView, možnost vzdáleného připojení, záznam a archivace průběhu procesu

Ke stažení


Odkazy


Máte dotaz?

Nebo jste nenašli to, co hledáte?
Ozvěte se nám.

Kontaktujte nás
Rychlý kontakt